việc làm bất động sản tại Hà Nội 

Việc làm bất động sản tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh bất động sản là người trung gian giữa người bán và người mua bất động sản (BĐS). Trách nhiệm của họ là xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng bằng cách “nuôi dưỡng” khách hàng tiềm năng,

Chi Tiết »